SUUNNITTELUTOIMINTA SUOMESSA

Arkkitehtitoimisto Paatela & Co:n päätoimialana on terveydenhoitosektorin hankkeiden ja niiden eri osa-alueiden arkkitehtisuunnittelu. Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet sekä uudisrakennus- että saneerausprojekteja vaativista yliopistosairaaloista keskussairaaloihin ja terveyskeskuksiin, vanhustenhoitorakennuksiin sekä muihin terveys- ja hyvinvointisektorin hankkeisiin.

Eräitä 2000-luvulla esiin nousseita terveydenhoitorakennusten suunnittelulle asetettavia vaatimuksia ovat sairaalarakennusten "joustavuus" tulevaisuuden muutostarpeiden toteuttamiseksi sekä tehokas toiminnallinen konsepti sairaaloiden elinkaaren aikaisten käyttökustannusten hallitsemiseksi. Tämän mukaisesti ovat eräinä toimintamme uusina painopistealueina korostuneet hankkeiden Master Plan -suunnittelu sekä syvennetty esi- ja konseptisuunnittelu normaalin arkkitehti- ja toiminnallisen suunnittelun osana.

Suunnittelutyön ja asiantuntijapalveluiden pääasiallisina tilaajina ovat olleet mm. eri sairaanhoitopiirit, kaupungit ja kunnat, säätiöt, rakennusliikkeet sekä yksityiset tilaajat.

Itsenäisen toimintamme ohella toimimme myös projektikohtaisesti työyhteenliittymissä muiden arkkitehti- ja suunnittelutoimistojen sekä rakennusliikkeiden kanssa. Lisäksi toimimme yhteistyössä kansainvälisten sairaala-arkkitehtien kanssa, joiden osaaminen ja kokemus ovat siten hyödynnettävissä hankkeissamme.