KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Arkkitehtitoimisto Paatela & Co:n kansainvälinen toiminta perustuu toimiston johdon sairaalasuunnittelun asiantuntemukseen sekä pitkäaikaiseen kokemukseen kansainvälisestä projektitoiminnasta ja asiantuntijatehtävistä. Toiminta on käsittänyt toimeksiantoja sairaala- ja terveydenhoitosektorin projektien kehittämisestä, suunnittelusta ja toteutuksesta erilaisiin asiantuntija- ja neuvonantajatehtäviin eri puolilla maailmaa.

Paatelan toimistojen kansainvälisen toiminnan aloitti professori Jussi Paatela toimiessaan 1940-luvulla Genevessä, Sveitsissä World Health Organizationissa (WHO) sairaalasuunnittelun asiantuntijana sodanjälkeisen Euroopan sairaalarakennusverkoston jälleenrakentamistehtävissä.

Toimiston nykyiset tehtävät ovat käsittäneet toimeksiantoja vaativien yliopistosairaaloiden ja aluesairaaloiden sekä vanhustenhoitokeskusten suunnittelutehtävistä alueellisten terveyspalveluverkostojen kehittämiseen. Toimiston asiantuntijapalveluita on käytetty sekä kotimaisten että ulkomaisten asiakkaiden projekteissa lukuisissa eri maissa, kuten Kiinassa ja muualla Aasiassa, Venäjällä, Lähi-idässä ja Afrikassa. Tilaajina ja yhteistyökumppaneina ovat toimineet mm. suunnitteluyritykset, rakennusliikkeet sekä eri organisaatiot kuten SPR, UM/FINNIDA, Ministry of Health P.R. China sekä World Health Organization WHO.